Welcome visitor can you Log In או Create an Account

Call us toll free:
04-6556996

מלטשת סרט

Quick View
מלטשת סרט צרה Metabo BFE 9-90 SET

₪3,450.00

מלטשות סרט, שונות משאר המלטשות בכך שנייר הליטוש, אינו נמצא על עיגול ליטוש, אלא נע בסרט מתחלף במהירות גבוהה. בנוסף, יש מגוון של ניירות.

מה המטרה של המכשיר? מכשיר זה, מחליף למעשה את הפעולה הנפוצה של שימוש בנייר ליטוש. במקום לאמץ את הילד בללטש עם נייר, אפשר לקחת את מכשיר הליטוש בעל הסרט הנע, ולעבור איתו ביסודיות על המשטח.

המכשירים השונים שלנו, מתאימים גם לליטוש משטחי עץ, וגם לליטוש צינורות פלסטיק או ברזל.

אנו מוכרים כמה סוגים של מלטשות סרט:

  1. מלטשת סרט רגילה
  2. מלטשת סרט צרה
  3. מלטשת סרט מקצועית
  4. מלטשת סרט לליטוש צינורות

מלטשת הסרט הצרה, שונה בכך שסרט הליטוש הינו צר מאוד.

כאשר בוחרים מלטשות הסרט, יש לבחור את המלטשות לפי סוג החומר והאובייקט אותו רוצים ללטש. כל מלטשת מתאימה לייעוד ושימוש אחר, ונייר הליטוש עשוי מחומר אחר.

כובד של המכשירים: למלטשות הסרט, יש כובד סביר, והוא נע בין 5-3 ק"ג.

אביזרים נלווים:

כאשר קונים את המכשיר, יש לקנות גם סרטי נייר ליטוש להחלפה. ניתן להחליף את נייר הליטוש במהלך העבודה. למלטשת סרט המיועדת לליטוש צינורות, יש מגוון של סרטים מחומרים שונים.

מחירים של מלטשת סרט:

מלטשות הסרט שלנו, אינם יקרות במיוחד. עלותן היא 1,300 ₪, - 3,450 ₪.

הנחיות עבודה:

מניחים את המכשיר באופן כזה שנייר הליטוש הוא כלפי מעלה. יש לעבוד עם הכלי בזהירות. אין להניח את הייד על נייר הליטוש, אלא אך ורק את האובייקט אותו רוצים ללטש. בסיום הפעולה, יש לכבות מייד את המכשיר.

במקרים אחרים, מחזיקים את מכשיר הליטוש ביד, ועוברים עם המכשיר על המשטח אותו רוצים ללטש.