Welcome visitor can you Log In או Create an Account

Call us toll free:
04-6556996

פטישון

Quick View
פטישון HITACHI DH24PG

₪825.00

מהו פטישון? המילה "פטישון", יכולה להתפרש לנו כפטיש קטן של ילדים. אולם במונחים המקצועיים, "פטישון", הינו כלי שהיא גרסה מתקדמת של מברגה, המיועדת לחציבה. בכלי זה, משתמשים בעיקר אנשי מקצוע לצורך חציבה.

כלי זה, הינו כלי מסיבי. גוף הכלי, כולל מוט תמיכה, על מנת שהחציבה תתבצע בצורה טובה.

מרבית הפטישונים שאנו מוכרים, הינם פטישונים נטענים. חלק מהפטישונים הנטענים, מתבססים על סוללות ליתיום.

סוגי הפטישונים שאנו מוכרים:

1.פטישון נטען

2.פטישון חציבה

3.פטישון חציבה וקידוח

4.פטישון המיועד לסיתות

5.פטישון נטען לעומס גבוה.

6.פטישי חציבה

פטישי חציבה:

פטישי חציבה, הינם גרסה מתקדמת יותר לפטיש הידני. כלי זה מסיבי יותר ממברגה ופטישון. לפטישי החציבה יש ידית אחיזה מתכווננת.

מחירי הפטישונים:

בניגוד למקדחות ולמברגות, פטישון אינו כלי זול, ומחירו יקר. יש לנו סוג אחד של פטישון פשוט וזול, שמחירו 959 ₪.

מחיר פטישון נטען: במחיר הפטישון הנטען, יש הבדל לפי סוג הסוללה. פטישונים המתבססים על סוללות ליתיום, הינם יקרים יותר. מחירי פטישונים נטענים, נעים בין 2,900- 3,400 ₪. מחירי פטישונים נטענים המיועדים לעומס עבודה גבוה, הינם יקרים יותר, ומחירם נע בין 4,800-5,000 ₪.

מחירי פטישון חציבה: מחירי פטישוני חציבה וסיתות, זולים מעט יותר מפטישונים נטענים, למרות שהמחירים עדיין יקרים. מחירי פטישוני חציבה, נעים בין 2,089- 2,129 ₪.

מחיר פטישון לסיתות: מחיר פטישון המיועד לפעולת סיתות אבנים, הינו 2,499 ₪. אנו מוכרים פטישון משולב, המיועד גם לחציבה וגם לסיתות. מחיר פטישון משולב זה, הינו 2,129 ₪.

מחירי פטישי חציבה: מחירי פטישי חציבה יכולים להיות די יקרים. פטישי חציבה פחות מסיבים, יעלו יותר זול, לעומת פטישי חציבה מסיביים יותר. מחירי פטישי החציבה שלנו, נעים בין 3,799- 5,379 ₪.